Har du en lærling på værkstedet?

Hvis du har en lærling på værkstedet, er det vigtigt, at du har en lærlingeforsikring. 

Hvis du ikke har tegnet en lærlingeforsikring, kan det blive en dyr historie for dig som værksted, da du vil være ansvarlig for en evt. erstatning, hvis der sker en ulykke. Det er derfor vigtigt, at du har tegnet en forsikring.

Når du ansætter en lærling, så bliver de ansat efter den gældende overenskomst.
Overenskomsten for mekanikerlærlinge/elever resuleres efter Industriens Overenskomst. Det gælder uanset om du er medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening, DI Arbejdsgiver eller slet ingen arbejdsgiverforening.

En lærling har krav på nedenstående forsikringsydelser:
- Invalidepension
- Invalidesum
- Forsikring ved kritisk sygdom
- Dødfaldssum

Dækningen vil normalt ligge i en medarbejders pensionsordning, men da en lærling som udgangspunkt ikke har en pensionsordning, er det vigtigt, at du som værksted tegner en lærlingeforsikring.

Forsikringen for mekanikerlærlinge kan tegnes hos Industriens Pension ved at trykke HER.

For spørgsmål til forsikringsordningen for mekanikerlærlinge henvises til 
Industriens Pension Service på telefonnr.: 70 23 95 96.

Teknicar Laerling